ธรรมะของพระพุทธเจ้า

      พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเราทั้งหลาย ด้วยอำนาจของสมาธิและปัญญาของพระองค์ จึงสามารถจำแนกความจริงของธรรมชาติออกมาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ด้วยตนเอง ไม่ได้นำมาจากคำบอกเล่าของใคร ๆ ทั้งสิ้น สิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้รู้หรือประสพด้วยตัวเองก็จะไม่นำมาสอนเรา
 

      สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นความจริงของธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เพราะว่ามนุษย์ยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ และเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ จะได้ระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของเรา แต่อย่างน้อยก็ทำให้ เราดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ปราศจากความกังวล หรือความหวาดกลัวใด ๆ